Hoge raad velt eindoordeel: Grensarbeider kan Belgische onroerende voorheffing niet in zijn Nederlandse aangifte in aftrek brengen.

Inwoners van België met Nederlands (arbeids)inkomen kiezen veelal voor de behandeling als Nederlands binnenlands belastingplichtige. Voordeel hiervan is dat de rentelasten van de in de België gelegen eigen woning het Nederlandse belaste inkomen in Box 1 vermindert.
Door de keuzeregeling (te opteren voor binnenlandse belastingplicht) heeft Nederland echter niet alleen de aftrekpost van de hypotheekrente voor […]

AOW-cassatie arrest: Belastingadministratie krijgt een herkansing

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat de AOW-uitkering geen uitgesteld beroepsinkomen vormt en dat daarom de uitkering ten onrechte is belast met Personenbelasting.
Hiertegen de is de Belastingadministratie in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft op 12 november 2009 uitspraak gedaan. Het cassatiehof is van oordeel dat de uitspraak van het Hof […]

Gesplitste aankoop van vakantiewoning in NederBelgische context

Een meer en meer gekende techniek in het kader van vermogensplanning is de gesplitste aankoop van een tweede / vakantie woning met de kinderen. De Belgisch ingezetene opteert daarbij wel voor de  charmes van de Zeeuwse kust. De inwoner van Nederland opteert regelmatig voor een appartement bij voorkeur in de nabijheid van de place m’as […]

Nederland voert kilometerheffing in

Nederland kreunt onder de files en wil daar onder meer via de autofiscaliteit iets aan doen. Het principe van rekeningrijden is al jarenlang het onderwerp van verschillende debatten, maar nu hebben de Nederlanders resoluut gekozen voor een km-heffing. Die wordt vanaf 2012 stapsgewijs ingevoerd.
Photo credit by: <Autoblog.nl>
Principe
Veel transporteconomen pleiten er al veel langer voor om […]

Dubbele premieplicht Nederbelgische Directeur grootaandeelhouder: Hoogste rechtscollege schept duidelijkheid!

Nederlands hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad der Nederlanden, heeft zeer recentelijk (Hoge Raad 9-10-2009, nr. 08/02433) haar eindoordeel gegeven over de dubbele premieplicht van de in België woonachtige directeur grootaandeelhouder (DGA) die zowel in Nederland als België werkzaam is voor zijn Nederlandse vennootschap.
Vanuit Nederlandse optiek worden deze werkzaamheden aangemerkt als zijnde verricht in loondienst. […]

Next Page »