Fiscale Veranderingen 2010

Op minfin.nl treft u de wetsvoorstellen aan die hebben geleid tot het Belastingplan 2010.  Het Kabinet heeft op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2009, de fiscale plannen voor 2010 bekend gemaakt. De focus van het Belastingplan 2010 is “meer en makkelijker ondernemen” Staatssecretaris Jan Kees de Jager zegt het als volgt: “Ondernemers zijn de ruggengraat van […]

Prinsjesdag 2009: Wat zit er in voor u?

Het Belastingplan 2010 en alle andere belastingplannen van het kabinet. Dinsdag 15 september presenteerde het kabinet in het Belastingplan 2010 haar plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder andere om het bevorderen van het innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging. Vooral vereenvoudiging staat dit jaar in de belangstelling.