Ritregistratiesystemen steeds volwassener

Steeds meer berijders en bedrijven gebruiken een ritregistratiesysteem. Een dergelijk systeem maakt bijvoorbeeld het bijhouden van de kilometeradministratie voor de belastingdienst veel gemakkelijker. VAVDZ heeft de belangrijkste ritregistratiesystemen vergeleken en op een rij gezet. VAVDZ concludeert dat deze systemen zich de laatste jaren sterk ontwikkeld hebben. De belastingdienst voert een ontmoedigingsbeleid onder berijders van een […]

Nu te downloaden: loonstaat personeel aan huis 2010

Nu op de site van de Belastingdienst te downloaden: loonstaat personeel aan huis 2010. De loonstaat voor personeel aan huis vult u als werkgever in voor elke werknemer die valt onder de Vereenvoudigde regeling voor personeel aan huis. Op de loonstaat houdt u de gegevens bij die u nodig heeft voor uw loonadministratie. Voor het downloaden […]

Belastingdienst: Geen verklaring van hoedanigheid bij teruggaaf btw binnen EU

Wie btw betaald heeft in een ander EU-land, kan deze vanaf 2010 terugvragen uit het buitenland via de Nederlandse Belastingdienst. Om een Verzoek om teruggaaf van btw uit andere EU-landen te doen, is geen verklaring van hoedanigheid meer nodig, zo meldt de fiscus.

Minder klachten over Belastingdienst

De afgelopen jaren is het aantal klachten over de Belastingdienst gedaald. Dat staat in het rapport ‘Met de Belastingdienst gaat het steeds beter’ dat directeur-generaal Peter Veld vandaag uit handen van Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer ontving. Op jaarbasis leidt 0,03 procent van het totale aantal verzonden beschikkingen tot een klacht.

Belastingdienst stuurt brief over extra controle op privégebruik auto

De Belastingdienst controleert volgend jaar extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak. Een basisboete van € 4.920 wordt mogelijk. De fiscus stuurt dezer dagen verklaringhouders ‘Geen privégebruik auto’ hierover een brief. In de brief licht de Belastingdienst de veranderingen toe. Deze vloeien voort uit een wijziging in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, […]

Next Page »