Eindstand tweet actie AEGON – belasting tips

AEGON TweetBanket belastingtips View more presentations from aegonbank. AEGON heeft vandaag het Tweetbanket gehad tussen 12:00 en 13:00 uur. Men kon via Twitter, vragen stellen over de Belastingaangifte op het AEGON account.

Nieuw systeem terugbetaling belastingen

Photo credit by: <PVDA>

Hernieuwde focus op deontologie na financieel debacle

De financiële crisis heeft het vertrouwen in banken en allerlei financiële adviseurs ernstig ondermijnd. Om dat vertrouwen te herstellen (en uw cliënteel te behouden en te vergroten) wordt meer en meer gepleit voor meer ethiek en/of deontologie.  Maar wat is deontologie eigenlijk? Vanwaar komt dat begrip? En is deontologie niet in tegenstrijd met een goede […]