Administratieve boetes zijn niet erfbaar

Het huidige artikel 132 van het Wetboek van Successierechten voorziet in de automatische overgang van administratieve boetes op de erfgenamen van de overtreder.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 16 juli 2009 geoordeeld dat dit principe van automatische overgang van administratieve boetes op de erfgenamen in strijd is met artikel 10 en 11 van […]