Toekomstige accountant, belastingconsulent, fiscalist, jurist, … = E-student

We zijn een maatschappij die staat of valt met informatie.
Digitalisering van administratie, internetbankieren, elektronisch factureren, digitale handtekening, e-accounting, juridische e-adviesbureaus, enz. De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan erg snel en worden ook steeds complexer.
Financiële beroepen en bedrijven hebben door deze digitalisering veel geld en tijd uitgespaard. De versnelde informatieverwerking en verkorte communicatiemiddelen zorgen […]

Outsourcing naar India, een makkie?

Beste collega’s,
Met dit artikel wil ik graag wat ervaringen met jullie delen die wij op 7 jaar tijd hebben opgedaan in onze samenwerking met een Indisch kantoor.
    
1. De geschiedenis
Alles begon in 2002 toen wij de beslissing namen dat manuele werkzaamheden beter konden uitbesteed worden en dat wij meer moesten focussen op advies en werkzaamheden met […]