Mening geven over accountants- en belastingadvieskantoren

In Amerika is het een bekend fenomeen; bezoekers delen hun ervaringen met bedrijven via internet. Slechte en goede ervaringen worden door bezoekers achtergelaten, met naam en toenaam. Ook kan men bedrijven ‘raten’, dus een cijfer geven. Het gaat er soms hard aan toe. Vooral teleurgestelde ex-werknemers vieren hun frustraties bot. In Nederland kennen we dit […]

Coney Accountants eerste actieve kantoor op Twitter!

En het is zover! Het eerste accountantskantoor op Twitter is Coney Accountants! Althans als het om directe dienstverlening gaat. Ondernemers, CFO’s, controllers en hoofd administraties kunnen vanaf vandaag via Twitter hun vragen kwijt. Binnen 24 uur krijgen ze antwoord van Coney. Vragen kunnen gerelateerd zijn aan de voorbereiding van de jaarlijkse controle van de jaarrekening, […]

Het oprichten van een B.V. wordt eenvoudiger

Op 15 december 2009 zijn voor het ondernemingsrecht belangrijke wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aangenomen. Ten eerste het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht’. En vervolgens op dezelfde dag het wetsvoorstel ‘personenvennootschappen’. Dit wetsvoorstel heeft al een lang wetgevingsproces achter de rug en betreft de volledige herziening van het personenvennootschapsrecht. Deze tip heeft alleen betrekking op […]

Nieuwe poll: Tax-on-web, te groot succes of gebruikers te lang gewacht?

Tot 31 oktober hebben gemandateerde boekhouders en accountants de tijd om de aangifte personenbelasting van hun klanten via Tax-on-web in te dienen. Vorig jaar werden 1,5 miljoen aangiften op deze wijze ingediend. Gisteren is het aantal nog gestegen tot 2 miljoen online aangiften!
Tax-on-web was gisteren echter omwille van capaciteitsproblemen niet of moeilijk toegankelijk. Dreigt […]

Hoe overleeft uw kantoor de crisis?

Hoe overleeft uw kantoor de crisis? Wij vernamen dat een van de grotere, landelijke kantoren een nieuw “thee beleid” heeft afgekondigd om de crisis te overleven. Vanaf een bepaald moment zal er slechts nog een soort thee verkrijgbaar zijn in plaats van meerdere smaken. Dit gaat geld opleveren. En hoe staat het bij uw kantoor? […]

Next Page »