Levensloopregeling

Wat is de levensloopregeling?
Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van onbetaald verlof.

Wanneer kunt u meedoen aan de levensloopregeling?
U kunt meedoen aan de levensloopregeling als u werknemer bent. U moet in Nederland werken.

Hoe werkt de levensloopregeling?
Met de levensloopregeling spaart u een deel van uw brutosalaris. Dit spaargeld kunt u opnemen als u later een tijd met onbetaald verlof wilt gaan. De reden waarom u het verlof opneemt is niet belangrijk.
U kunt bijvoorbeeld verlof opnemen als:

  • u moet zorgen voor een ernstig ziek kind of ouders (langdurend zorgverlof);
  • u een jaar vrij wilt om tot rust te komen of te reizen (sabbatical);
  • u voor kinderen onder de acht jaar moet zorgen (ouderschapsverlof);
  • u een opleiding of cursus wilt volgen;
  • u verlof wilt opnemen voordat u met pensioen gaat.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Levenslooprekening/levensloopverzekering
Als u meedoet met de levensloopregeling wordt van uw brutoloon een bedrag ingehouden. Dit geld wordt gestort op een speciale spaarrekening die op uw naam staat. U kunt een rekening onderbrengen bij een instelling, een zogenaamde levenslooprekening of het geld storten in een levensloopverzekering. U kunt uw geld onderbrengen bij een verzekeraar, bank, dochter van een pensioenfonds of beheerder van een beleggingsinstelling.

Bijdrage werkgever
Uw werkgever kan bijdragen aan uw levensloopregeling. Hij is dit niet verplicht.

Gespaarde tijd
In overleg met uw werkgever kunt u ook gespaarde tijd omzetten in geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om bovenwettelijke vakantiedagen, overwerkuren en adv-dagen. Het bedrag kan op uw levenslooprekening worden gestort. Uw wettelijke vakantiedagen kunt u niet omzetten in geld.

Maximaal
Per jaar kunt u maximaal 12% van uw brutoloon sparen. In totaal mag u maximaal 210% van uw bruto jaarloon sparen.

Rekenvoorbeelden
Na 2 jaar 12% van uw brutoloon sparen kunt u 3 maanden verlof financieren tegen 100% van het salaris.
Als u tijdens uw verlof genoegen neemt met 70% van uw inkomen, kunt u na bijna 6 jaar sparen 52 weken verlof financieren. Belasting- en premieheffing

U spaart belastingvrij
Pas als u geld opneemt, betaalt u loonbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Over de inleg op de levensloopregeling worden wel de premies voor de werknemersverzekeringen ingehouden. Hierdoor heeft de levensloopregeling geen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bron: SZW. Lees verder.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën