Pensioenen

Onderstaande treft u uitleg aan over de verschillende vormen van pensioen.

Middelloonregeling
Bij de middelloonregeling is uw pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tussen 25 en 65 jaar verdient.

Omdat salarisstijgingen tot gevolg kunnen hebben dat er een pensioentekort ontstaat, wordt uw pensioen jaarlijks geïndexeerd. De zogenaamde indexatie probeert te voorkomen dat er een pensioentekort ontstaat. Middels indexatie wordt uw opgebouwde pensioen jaarlijks met een percentage verhoogd.

Beschikbare premie stelsel
Uw werkgever kan in plaats van u een pensioenuitkering toe te zeggen ook kiezen om u een pensioenpremie toe te zeggen.

Bij beschikbare premieregeling heeft u geen gegarandeerde pensioenuitkering, maar geeft de werkgever u een pensioenpremie. Deze premie kunt u zelf wegzetten in een kapitaalverzekering met pensioenclausule. Omdat u elk jaar rente of winst uit beleggingen ontvangt, bouwt u zo een kapitaal op dat vrijkomt op een bepaalde einddatum, vaak rond uw 65e verjaardag.

Eindloonregeling
Is bij de middelloonregeling uw pensioen gebaseerd op een gemiddeld salaris, bij de eindloonregeling is dat gebaseerd op het laatst verdiende salaris.

De toekomstige pensioenen (uitkeringen) zijn gegarandeerd. Iedere salarisverhoging telt met terugwerkende kracht mee voor de hoogte van uw pensioen.

Enkele informatieve website over ‘Pensioenen’.
Pensioenkijker.nl
Uitleg over pensioen op wiki

Pensioen nieuws

Verliesverrekening leidt tot navordering uitbetaalde heffingskorting partner - Thu, 08 Mar 2018

Verliesverrekening pakt normaal gesproken veelal gunstig uit voor de belastingplichtige. Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. In die zaak was in een belastingjaar de heffingskorting uitbetaald aan de partner, omdat die in dat belastingjaar geen belastbaar inkomen had. De wel verdienende partner past …

Lees verder

The post Verliesverrekening leidt tot navordering uitbetaalde heffingskorting partner appeared first on pensioenweblog.nl.

Vrijstellingen van verplichte deelname aan een pensioenfonds blijven voer voor discussie - Mon, 05 Mar 2018

In de afgelopen maand zijn weer twee uitspraken gewezen, waarin een vrijstelling van verplichte deelname aan een pensioenfonds ter discussie staat. Wat was er aan de hand? In de kwestie van de Rechtbank Rotterdam van 8 februari 2018 hadden de drie ondernemingen bij PFZW een verzoek tot vrijstelling ingediend op grond van artikel 6 Vrijstellingsbesluit. …

Lees verder

The post Vrijstellingen van verplichte deelname aan een pensioenfonds blijven voer voor discussie appeared first on pensioenweblog.nl.

Oplossing voor geëmigreerde Nederlanders met in buitenland expirerende lijfrente - Mon, 05 Mar 2018

Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken. De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen …

Lees verder

The post Oplossing voor geëmigreerde Nederlanders met in buitenland expirerende lijfrente appeared first on pensioenweblog.nl.

Afkoop (loon)stamrecht bij onzakelijke lening bij stamrecht-BV - Mon, 05 Mar 2018

Op 13 februari 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een procedure (AWB 16/3432 en ECLI:NL:RBNHO:2018:1014) waarbij in geschil was of een naheffingsaanslag loonheffingen ter zake van afkoop van een bij een BV ondergebracht loonstamrecht terecht werd opgelegd. Daarbij speelde de volgende feiten een rol. In 2011 ontving een DGA van zijn ex-werkgever een …

Lees verder

The post Afkoop (loon)stamrecht bij onzakelijke lening bij stamrecht-BV appeared first on pensioenweblog.nl.

Rekenhulp Revisierente online voor afkoop lijfrente in 2017 - Mon, 05 Mar 2018

Op 1 maart 2018 is de geactualiseerde Rekenhulp (applicatie) revisierente op de site van de Belastingdienst geplaatst. Deze applicatie kan een helpende bieden bij het doen van aangifte ter zake van een afkoop van een lijfrenteverzekering en een opname in 1 keer van het tegoed op lijfrentespaarrekening (of van zijn lijfrentebeleggingsrecht). De afkopende belastingplichtige zal …

Lees verder

The post Rekenhulp Revisierente online voor afkoop lijfrente in 2017 appeared first on pensioenweblog.nl.

Waardering verpachte gronden in box 3 - Fri, 02 Mar 2018

Bezittingen in box 3 moeten opgegeven worden naar de waarde in het economische verkeer. De belastingdienst (Platform Landbouw) publiceert uit doelmatigheidsoogpunt ieder jaar de cijfers die toegepast worden voor verpachte gronden in box 3 op belastingdienst.nl zoals nu voor de aangifte over 2017 is gebeurd. Op zich prachtig natuurlijk en efficient, maar eigenlijk wel erg …

Lees verder

The post Waardering verpachte gronden in box 3 appeared first on pensioenweblog.nl.


——————————————————

——–
Laat ons weten als deze informatie niet correct is of is verouderd via onderstaande formulier.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën