Pensioenen

Onderstaande treft u uitleg aan over de verschillende vormen van pensioen.

Middelloonregeling
Bij de middelloonregeling is uw pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tussen 25 en 65 jaar verdient.

Omdat salarisstijgingen tot gevolg kunnen hebben dat er een pensioentekort ontstaat, wordt uw pensioen jaarlijks geïndexeerd. De zogenaamde indexatie probeert te voorkomen dat er een pensioentekort ontstaat. Middels indexatie wordt uw opgebouwde pensioen jaarlijks met een percentage verhoogd.

Beschikbare premie stelsel
Uw werkgever kan in plaats van u een pensioenuitkering toe te zeggen ook kiezen om u een pensioenpremie toe te zeggen.

Bij beschikbare premieregeling heeft u geen gegarandeerde pensioenuitkering, maar geeft de werkgever u een pensioenpremie. Deze premie kunt u zelf wegzetten in een kapitaalverzekering met pensioenclausule. Omdat u elk jaar rente of winst uit beleggingen ontvangt, bouwt u zo een kapitaal op dat vrijkomt op een bepaalde einddatum, vaak rond uw 65e verjaardag.

Eindloonregeling
Is bij de middelloonregeling uw pensioen gebaseerd op een gemiddeld salaris, bij de eindloonregeling is dat gebaseerd op het laatst verdiende salaris.

De toekomstige pensioenen (uitkeringen) zijn gegarandeerd. Iedere salarisverhoging telt met terugwerkende kracht mee voor de hoogte van uw pensioen.

Enkele informatieve website over ‘Pensioenen’.
Pensioenkijker.nl
Uitleg over pensioen op wiki

Pensioen nieuws

Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering - Thu, 14 Jun 2018

Werkgevers mogen kiezen of ze loonaangifte per vier weken of per kalendermaand doen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet geen mogelijkheden om werkgevers te dwingen om per kalendermaand loonaangifte te doen. Met ingang van 1 juli 2015 wordt de WW uitkering per kalendermaand berekend en worden inkomsten van de WW gerechtigde ook per kalendermaand verrekend. De WW uitkering van een …

Lees verder

The post Loonaangifte per 4 weken en WW uitkering appeared first on pensioenweblog.nl.

Verhuur tuinhuis aan toeristen niet belast - Wed, 13 Jun 2018

Als een eigen woning tijdelijk ter beschikking is gesteld aan derden wordt het eigenwoningforfait bijgesteld en verhoogd met 70% van de huuropbrengsten. De belastingdienst wil op basis van deze regel de verhuuropbrengsten van een door een belastingplichtige aan toeristen verhuurd tuinhuis op het eigen perceel belasten. Rechtbank oordeelt dat dit niet kan, omdat deze regel …

Lees verder

The post Verhuur tuinhuis aan toeristen niet belast appeared first on pensioenweblog.nl.

Wijzigingsbesluit “Lijfrente in de winstsfeer” - Wed, 13 Jun 2018

Op maandag 11 juni 2018 is een wijzigingsbesluit met betrekking tot het beleidsbesluit ‘Lijfrente in de winstsfeer’ gepubliceerd in de Staatscourant (nr. BLKB 2018-66294). Het wijzigingsbesluit ziet op een wijziging van de onderdelen 3.2 en 9.1 van het beleidsbesluit van 3 juni 2014, nr. BLKB 2014/816. Die onderdelen gaan over de zogenoemde ‘andere-verzekersanctie’. Samengevat geldt …

Lees verder

The post Wijzigingsbesluit “Lijfrente in de winstsfeer” appeared first on pensioenweblog.nl.

Buitenlandse Indextrackers na invoering PRIIP - Wed, 13 Jun 2018

Na invoering van de PRIIP-verordening (voor beleggingsproducten en verzekeringen met een beleggingscomponent) zijn veel beleggingsproducten van buitenlandse aanbieders niet meer beschikbaar voor Nederlandse consumenten. Dit kan komen door de in deze verordening opgenomen taaleis op grond waarvan de verplichte informatie die de PRIPP-verordening voorschrijft aangeleverd moet worden in de Nederlandse taal. In antwoorden op vragen …

Lees verder

The post Buitenlandse Indextrackers na invoering PRIIP appeared first on pensioenweblog.nl.

Eigenrisicodrager ZW moet einde verzuimbegeleiding melden - Fri, 08 Jun 2018

Eigenrisicodragers voor de (ZW moeten zich voor de ziekmeldingen die onder het eigen risico vallen, laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Als die verzuimbegeleiding eindigt, dan moet de eigenrisciodrager dat sinds 1 januari 2018 schriftelijk of per e-mail melden aan Belastingdienst en aan UWV: Een brief naar de Belastingdienst: Belastingdienst/Limburg/ERD Postbus 4486 6401 CZ Heerlen Een e-mail naar UWV: ERDZWControleteam@uwv.nl Zodra de …

Lees verder

The post Eigenrisicodrager ZW moet einde verzuimbegeleiding melden appeared first on pensioenweblog.nl.

Arbo contracten voor 1 juli 2018 aanpassen - Fri, 08 Jun 2018

De vernieuwde Arbowet is per 1 juli 2017 ingegaan. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. In de nieuwe Arbowet is de positie van de preventiemedewerker …

Lees verder

The post Arbo contracten voor 1 juli 2018 aanpassen appeared first on pensioenweblog.nl.


——————————————————

——–
Laat ons weten als deze informatie niet correct is of is verouderd via onderstaande formulier.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën