Pensioenen

Onderstaande treft u uitleg aan over de verschillende vormen van pensioen.

Middelloonregeling
Bij de middelloonregeling is uw pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tussen 25 en 65 jaar verdient.

Omdat salarisstijgingen tot gevolg kunnen hebben dat er een pensioentekort ontstaat, wordt uw pensioen jaarlijks geïndexeerd. De zogenaamde indexatie probeert te voorkomen dat er een pensioentekort ontstaat. Middels indexatie wordt uw opgebouwde pensioen jaarlijks met een percentage verhoogd.

Beschikbare premie stelsel
Uw werkgever kan in plaats van u een pensioenuitkering toe te zeggen ook kiezen om u een pensioenpremie toe te zeggen.

Bij beschikbare premieregeling heeft u geen gegarandeerde pensioenuitkering, maar geeft de werkgever u een pensioenpremie. Deze premie kunt u zelf wegzetten in een kapitaalverzekering met pensioenclausule. Omdat u elk jaar rente of winst uit beleggingen ontvangt, bouwt u zo een kapitaal op dat vrijkomt op een bepaalde einddatum, vaak rond uw 65e verjaardag.

Eindloonregeling
Is bij de middelloonregeling uw pensioen gebaseerd op een gemiddeld salaris, bij de eindloonregeling is dat gebaseerd op het laatst verdiende salaris.

De toekomstige pensioenen (uitkeringen) zijn gegarandeerd. Iedere salarisverhoging telt met terugwerkende kracht mee voor de hoogte van uw pensioen.

Enkele informatieve website over ‘Pensioenen’.
Pensioenkijker.nl
Uitleg over pensioen op wiki

Pensioen nieuws

——————————————————

——–
Laat ons weten als deze informatie niet correct is of is verouderd via onderstaande formulier.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën