Milieuschadeverzekering

Wanneer u een bedrijf bezit die zich veel bezighoudt met het milieu en er strikte regels aan verbonden zijn, loopt het soms toch mis. Milieuschade kan echter door de strikte regels niet altijd voorkomen worden. U kunt hierbij denken aan een brand die grond verontreinigd of een container met gevaarlijke stoffen kan lekken.

De Milieuschadeverzekering dekt milieuschades, waaronder ook milieuschades die geleidelijk aan ontstaan. U kunt deze verzekering zien als een aanvulling op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Schade door plotselinge en onverwachte vrijkoming van milieugevaarlijke stoffen wordt al gedekt door deze algemene verzekering. Maar er moet ook gedekt worden voor milieuaantasting vanaf de betreffende locatie zelf.

Niet alleen is deze verzekering bestemd voor milieugevaarlijke of belastende stoffen van bedrijven maar ook voor scholen, horecaondernemingen of bijvoorbeeld apothekers. De regering geeft een hoge prioriteit aan het beschermen van het milieu en is het dus voor u van belang, wanneer u één van de betreffende omschreven bedrijven bezit, de verzekering af te sluiten.

Wat er wordt verstaan onder milieuschade is als volgt: een meetbare, negatieve aantasting van natuurlijke eigendommen (inclusief aantasting aan planten en dieren, ook wel biodiversiteit), water of bodem van een ecosysteemfunctie, die direct of indirect intreedt. Aan deze richtlijnen dient gehouden te worden en daarnaast bent u als bedrijf verplicht het milieu terug te brengen naar de staat vóór de vervuiling. Dit is echter niet altijd mogelijk, maar hiervoor dienen er compensatiemaatregelen genomen te worden.

De dekking
De MilieuSchadeVerzekering heeft een zeer brede dekking. Daaronder vallen onder meer:

 • saneringskosten
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bereddingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
 • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  –  kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door  verontreiniging beschadigd zijn;
  –  herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  –  bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën