Nationale Hypotheek Garantie


De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). U kunt deze garantie krijgen als u een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als u al een eigen woning bezit en deze wil gaan verbouwen (kwaliteitsverbetering). U kunt alleen gebruik maken van deze dienst als het hypotheekbedrag voor aankoop woning maximaal € 350.000,- is.

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit u een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning af. Bovendien bespaart u honderden euro’s per jaar.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Ga naar de website van de Nationale Hypotheek Garantie.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën