BeleggingshypotheekBeleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek bestaat feitelijk uit twee componenten. Een aflossingsvrije hypotheek (de eigenlijke geldlening) en een beleggingsverzekering (effectendepot).

Aan het einde van de looptijd wordt de geldlening  afgelost met de opgebouwde waarde uit het effectendepot. Deze heeft u via de beleggingsverzekering opgebouwd. De premie van de beleggingsverzekering zorgt ook nog eens voor afdekking van het risico van vroegtijdig overlijden.

U kunt zelf bepalen in welke beleggingsfondsen u het geld wilt beleggen. Daarbij kunt u grofweg kiezen voor een hoog risico profiel en een laag risico profiel. Tussentijds veranderen van fondsen is vaak ook mogelijk. Let u daarbij wel op de transactiekosten. Die verschillen nog al per verzekeraar.

De opbrengsten bij een beleggingshypotheek zijn belastingvrij. Wel dient u elk jaar 1,2% vermogensrendementbelasting te betalen over de gemiddelde waarde van de beleggingen. Mocht u schulden hebben, dan zijn deze aftrekbaar.

Voordelen van een beleggingshypotheek zijn:

  • Kans (!) op een hoger rendement.
  • Extra inleg of opname zijn vaak mogelijk.
  • Aanzienlijk lagere netto lasten door de maximale hypotheekrente aftrek.

De nadelen van een beleggingshypotheek zijn:

  • U loopt financieel meer risico. De koersen kunnen altijd omlaag gaan.
  • De regelingen zijn vaak complex.
  • Relatief hoge kosten over de vermogensopbouw.
  • Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij.

Meer informatie:
Beleggingshypotheek

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën