Premie te verpanden levensverzekering

Als u een woning koopt, wilt u wellicht ook een levensverzekering afsluiten. Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het overlijden van de verzekerde. Deze verzekering keert uit bij overlijden. Soms kunt u ook afspreken dat de verzekering op een bepaalde datum uitkeert als u op dat moment nog in leven bent. Hiermee kunt u uw nabestaanden verzekeren tegen eventuele schulden die ontstaan uit leningen die u bij leven bent aangegaan.
Het is voor u als consument het prettigst om uw levensverzekering zo min mogelijk te verpanden aan de bank, zodat u uw keuzevrijheid behoudt. Verpanden is namelijk een juridische koppeling van uw levensverzekering aan de geldverstrekker van uw hypotheek. Op uw verzekeringspolis wordt een aantekening gemaakt dat de verzekering verpand is en aan wie. De bank die uw hypotheek verstrekt, kan bij uw overlijden beslag leggen op het geld dat uw verzekering uitkeert.
Een nadeel hiervan is dat u tijdens de looptijd van de verzekering uw polis niet mag wijzigen zonder toestemming van uw hypotheekverstrekker. Het andere nadeel is dat het geld van uw overlijdensuitkering gebruikt zal worden als aflossing van uw hypotheek, terwijl uw nabestaanden het wellicht in eerste instantie voor uw uitvaart willen gebruiken en uw hypotheek pas later willen gaan aflossen.

Veel banken verstrekken tegenwoordig hypotheken tot maximaal honderd procent van de executiewaarde aflossingsvrij. Daardoor hebt u minder aflossingsverplichtingen. Tot die grens van honderd procent zou verpanding eigenlijk niet nodig moeten zijn, hoewel uw bank het uiteraard toch kan vragen.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën