Ontbindende voorwaarden

Als u spreekt over ontbindende voorwaarden, worden hiermee bepalingen bedoeld die in het voorlopig koopcontract op basis waarvan de overeenkomst zonder kosten kan worden ontbonden. Er zijn diverse belangrijke ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld het niet verkrijgen van de financiering, dit betekent dat u de hypotheek niet rond kan krijgen. Een ander voorbeeld is dat u geen woonvergunning krijgt.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën