Makelaarscourtage

Vaak moet er makelaarscourtage worden betaald aan de makelaar. Maar u denkt dat bedoelen ze hier mee? Het is vrij eenvoudig, het is een bedrag dat aan de makelaar betaald moet worden, het is een te betalen provisie bij een geslaagde aan- of verkooptransactie van een woning. Meestal bestaat deze courtage uit een percentage, maar er zijn ook makelaars die tegen een vast tarief per aan- of verkoop werken. Makkelijk gezegd is een makelaarscourtage de kosten die je aan de makelaar betaalt. Meestal is het een vast bedrag van de koopsom van de woning. Het percentage varieert tussen de 0,5% en de 2%. Maar let op deze tarieven zijn vaak exclusief BTW.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën