Koopovereenkomst

De koopovereenkomst, ook wel de aannemingsovereenkomst genoemd is een overeenkomst tot koop van de grond en (af)bouw van een nieuwbouwwoning. Als u een huis koopt, wilt u natuurlijk weten hoe het huis is en over er geen bouwkundige gebreken aan het huis zitten. Daarom kunt u kiezen voor een koopovereenkomst waarbij afspraken worden vastgelegd. Als u deze afspraken vast wilt leggen wordt dit een voorlopige koopovereenkomst genoemd. Echter is het zo dat er aan de koopovereenkomst niets voorlopigs is, behalve als er ontbindende voorwaarden in zijn opgenomen. Dat zijn dan momenten waarin een partij de koop kan ontbinden. Een belangrijk aspect wat kan worden opgenomen is het financieringsvoorbehoud. De koper kan dan de koop onder de overeengekomen voorwaarden ontbinden, als hij de financiering niet rond krijgt. U kunt hierbij ook denken aan voorbeelden als het voorbehouden op een bouwtechnische keuring of het door koper verkrijgen van een woonvergunning. Vaak wordt de koopovereenkomst door de makelaar opgesteld. Echter niet in alle delen van Nederland is dit zo, in Amsterdam wordt het namelijk gedaan door de notaris, omdat hij een goed overzicht heeft over alle juridische problemen die met de koop en de verkoop samenhangen. Die kunnen dan ondervangen worden voordat de koopovereenkomst ondertekend wordt.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën