Kadaster

Als men spreekt over het kadaster spreekt, men over een instelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd. Het kadaster is een organisatie die informatie verstrekt over onder andere de eigenaar, de oppervlakte van de onroerende zaak, de hypotheek en de koopsom bij de vorige verkoop van het huis waar u misschien wel interesse in heeft. Als u een huis koopt en een hypotheek heeft afgesloten, dan staan op de notarisnota altijd de kosten voor de inschrijving van de notariële akte in het Kadaster vermeld. Het kadaster is tevens een organisatie die zijn/haar taken zelfstandig uitvoert. Zij verzamelen jaar in jaar uit gegevens van huizen en appartementen in Nederland en stellen deze gegevens beschikbaar tegen een vergoeding. Als u meer informatie wilt over het kadaster kunt u kijken op de website, dat is www.kadaster.nl. Het kadaster kan u helpen om nuttige informatie te vinden op de huizenmarkt, ook als u zich alleen wilt oriënteren, zij helpen u graag.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën