Hypotheekakte

De hypotheekakte is de akte die bij de notaris wordt besproken voor het afsluiten van een hypotheek. Deze akte wordt vastgelegd in het hypotheekregister van het kadaster. Het is tevens een officieel contract tussen u en de hypotheekverstrekker. Er zijn ook regels voor opgesteld in de wet. De hypotheekakte moet namelijk bij de notaris worden ondertekend en gepasseerd. Hierbij moet de hypotheekverstrekker meestal tekenen via een volmacht. De notaris tekent hierbij voor de hypotheekverstrekker. Het doel bij deze akte is dat de bank een garantie heeft voor wat betreft het nakomen van uw betalingsverplichtingen.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën