Executiewaarde

Als men spreekt over de executiewaarde van een huis, betekent dit dat de woning door de bank gedwongen kan worden verkocht. Hierbij heeft u de keuze dit via een bank te doen, maar het kan ook door middel van een veiling. Een veiling is tevens ook de meest gebruikte manier om een huis te verkopen. De executiewaarde is hierbij de geschatte waarde van uw huis bij een gedwongen verkoop, deze is meestal 75% tot 90% van de opbrengst bij vrije verkoop. Er zijn organisaties die aangeven dat het gaat om 85-90% van de opbrengst bij vrije verkoop, maar het is een gemiddelde.

Even terugkomend op de veiling, dit is een manier die meer en dus hogere kosten met zich meebrengt. Deze kosten zijn voor de koper. Bij deze aankoop wordt er gesproken over een kort moment opname, er kan namelijk niet volgens een koopmanschap gekeken worden naar de woning. Er wordt hierbij niet de tijd genomen om de woning te verkopen aan de hoogste bieder. De woning wordt steeds vaker verkocht op een veiling aan iemand die het huis niet zelf wil hebben om er in te wonen, maar een voornemen heeft om winst te krijgen als hij de woning opknapt en weer verkoopt.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën