Erfpacht

Als je een woning wilt kopen, en daarbij het recht krijgt om op de bijbehorende grond te wonen en dagelijks te leven, maar de grond niet van jou is, dan noem je dit erfpacht. Jaarlijks moet er een vergoeding worden betaald voor het gebruik, dit doe je aan de eigenaar van de grond, meestal is dit de gemeente. Dit wordt tevens het erfpachtcanon genoemd. Deze erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar. Dan heb je nog het erfpachtrecht. Deze kan door de erfpachter worden overgedragen aan een ander, zonder dat hiervoor toestemming nodig is. Momenteel zijn er vier regelingen, je hebt erfpachtrecht voor bepaalde tijd, waarbij de erfpachter jaarlijks een vergoeding betaalt, dan heb je nog het erfpachtrecht voor onbepaalde tijd, waarbij de erfpachter ook een jaarlijkse vergoeding betaalt, maar deze vergoeding is voor een periode van tien jaar vastgesteld in een zogenaamd contract. Vervolgens kun je ook een erfpachtrecht hebben voor onbepaalde tijd, maar waarbij de erfpachter de vergoeding voor vijftig jaar heeft afgekocht. En als laatste heb je nog het erfpachtrecht voor onbepaalde tijd, waarbij de erfpachters het erfpachtrecht voor altijd hebben afgekocht. Welke vorm het gunstige is, is per situatie verschillend en zal dus apart besproken moeten worden om te bekijken wat voor jou nuttig is.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën