Eigenwoningforfait

Forfait betekent letterlijk ‘vast tarief’. Eigenwoningforfait is een regeling in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001. De regeling is ontstaan in de jaren ’90 onder de naam ‘huurwaardeforfait’. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat een belastingplichtige moet optellen bij zijn inkomen uit loon. Het forfait is een percentage van de WOZ (Waarde Onroerende Zaken) van een woning.
De regeling is opgesteld omdat het mogelijk is dat iemand die een eigen huis heeft, dit huis verhuurt aan derden. Op die manier zou de huiseigenaar inkomen ontvangen, waarover hij belasting zou moeten betalen. De Belastingdienst heeft daarom het bedrag dat iemand aan huur zou kúnnen vragen, vastgesteld op een percentage van de WOZ-waarde. Deze waarde wordt bepaald door beëdigde taxateurs in dienst van de plaatselijke gemeente. Deze wordt meestal vastgesteld op iets onder de vrije verkoopprijs.

Vanaf 2009 is er geen maximum meer aan het eigenwoningforfait. Hoewel de belastingbetaler met een huis in zijn bezit in de meeste gevallen geen echt inkomen heeft uit zijn woning, moet dit fictieve bedrag bij het inkomen uit werk worden opgeteld (box 1).

Het hangt af van de belastingschijf waar u als belastingbetaler in valt, hoe veel belasting u moet betalen over het eigenwoningforfait. Er zijn vier schijven die variëren van 33 procent tot 52 procent.
De invoering in de jaren ’90 stuitte destijds op verzet. Huiseigenaren moesten nu belasting betalen over inkomen dat ze helemaal niet hadden. Ze verhuurden de woning in de meeste gevallen niet, maar ze woonden er zelf.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën