Dagrente

Als je spreekt over dagrente, dan gaat het over rente die op een bepaald dag geldig is. Het gaat dan op geldende hypotheekrente die gebruikt wordt voor het afsluiten van nieuwe hypotheken, maar ook om bestaande hypotheken over te sluiten. Als je de actuele rente wilt bekijken van de dag van vandaag, dan kun je het beste contact opnemen met een adviseur. De dagrente is namelijk elke dag heel verschillend.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën