Bankgarantie

Als men het heeft over een bankgarantie, dan gaat het om een eenzijdige en zelfstandige verbintenis van de bank om namens en voor rekening en risico van de cliënt, onder de voorwaarden zoals gesteld in deze garantie, een bepaald bedrag te betalen aan de ontvanger van de garantie, deze wordt ook wel de begunstigde genoemd. Het gaat dan om een bepaald bedrag dat betaald moet worden wanneer de cliënt zijn in de garantie met name genoemde verplichtingen tegenover de begunstigde niet zal zijn nagekomen. Kort gezegd is het een garantie die door de bank in handen wordt genomen, waardoor er dus veiligheid gegarandeerd wordt.

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën