Aflossen

Uw wensen met betrekking tot aflossing bepalen voor een groot deel welke hypotheek het beste bij u past.
Aflossen houdt in dat u geld aan uw hypotheekverstrekker betaalt bovenop de rente die berekend wordt. Door af te lossen daalt dus uw openstaande schuld bij de hypotheekverstrekker. Bovendien daalt uw maandlast, omdat de rente altijd een percentage is van het openstaande bedrag.

Wanneer u kiest voor aflossing, bouwt u belastingvrij vermogen op. Over vermogen in geld wordt door de belastingdienst namelijk vermogensbelasting geheven. Over het bezit van uw huis wordt geen belasting geheven. Een ander voordeel van aflossen, is dat u geen schuld meer hebt op het moment dat uw hypotheekrente aftrek vervalt. Dit gebeurt automatisch na dertig jaar. U betaalt vanaf dat moment dus aanzienlijk meer belasting. Lenen kost altijd geld, dus op het moment dat u uw lening hebt afgelost, betaalt u ook geen rente meer.

Een nadeel van het aflossen van uw hypotheek, is dat u hogere maandlasten hebt. U betaalt rente en aflossing, waardoor u minder financiële ruimte houdt voor andere uitgaven. Daarnaast ‘zit’ het geld in uw huis, waardoor u er niet vrij over kunt beschikken. Daarnaast loopt u een deel van uw hypotheekrente aftrek mee: als u een hypotheek hebt, bevoordeelt de belastingdienst u met de hypotheekrenteaftrek. Die vervalt op het moment dat uw hypotheek afbetaalt wordt: op huisbezit wordt geen aftrek geboden (maar, anderzijds, ook geen belasting geheven).

Meer hypotheek begrippen:

 • Aflossen
 • Bankgarantie
 • Bouwdepot
 • Dagrente
 • Eigenwoningforfait
 • Erfpacht
 • Executiewaarde
 • Hypotheekakte
 • Kadaster
 • Koopovereenkomst
 • Makelaarscourtage
 • Netto werkelijke rente
 • Nominale rente
 • Onroerende zaakbelasting
 • Ontbindende voorwaarden
 • Opstalverzekering
 • Overbruggingskrediet
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Premie te verpanden levensverzekering
 • Splitsingsakte
 • Over de auteur

  Of kies uit nieuws categorieën