Annuïteiten hypotheekAnnuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de gehele looptijd maandelijks een vast bedrag. Daardoor lijkt deze vorm erg op de later te behandelen lineaire hypotheek.

Het bedrag dat u maandelijks betaalt bestaat uit delen; een deel rente en een deel aflossing. In het begin van de looptijd betaalt u een groter deel rente en een kleiner deel aflossing. Aan het einde van de looptijd van deze hypotheek ligt deze verhouding precies andersom. U betaalt echter nog steeds maandelijks hetzelfde bedrag.

Bij een looptijd van 30 jaar heeft u na ongeveer 22 jaar de helft afgelost. De netto maandlast zal in het begin relatief laag zijn. Dit omdat u maandelijks een groot deel rente betaalt en daarom een groot deel van uw maandbedrag van de fiscus kunt terugkrijgen. Dit deel loopt echter met de jaren terug. Tijdens de looptijd lost wel een steeds groter deel af waardoor de hypotheekschuld snel zal dalen.

Deze hypotheek is gunstig voor mensen die lage lasten in de beginperiode belangrijk vinden, bijvoorbeeld starters die nog niet zoveel verdienen of hun prioriteit eerst bij het gezin willen leggen.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek zijn:

  • Totale maandlasten blijven altijd gelijk.
  • Lage netto maandlasten gedurende de eerste jaren door de lage aflossingen en de aftrekbare hogere rentebedragen.

 

Nadelen van de annuïteiten hypotheek zijn:

  • Deze hypotheekvorm is fiscaal minder aantrekkelijk omdat u aftrekposten of mogelijkheden steeds minder worden. Uw schuld wordt kleiner en de hoeveelheid rente die u betaalt daalt. 

Meer informatie:
Annuïteiten hypotheek

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën