Gouden Handdruk

MWinter

Bij een ontslag komt de werknemer voor derving  van inkomsten te staan.  Een gouden handdruk, ofwel een ontslagvergoeding, is een vergoeding die de werkgever bij ontslag aan de werknemer betaalt en compenseert een eventueel toekomstig gebrek aan inkomsten voor de gedupeerde. Er kunnen vele redenen zijn voor ontslag. De daadwerkelijke reden van ontslag is één van de belangrijkste criteria die de hoogte van de financiële vergoeding bepalen.  Zo kan dat ontslag collectief zijn of plaatsvinden met wederzijds goedvinden met de werknemer. Daarnaast kan het voorkomen dat het noodzaak is dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen, bijvoorbeeld door verschillen van inzicht over de inhoud van het werk. Ook dan is het belangrijk dat er goede afvloeiingsregeling wordt getroffen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Hoogte ontslagvergoeding vaststellen
In bepaalde gevallen bestaat een wettelijk bepaalde hoogte van ontslagvergoeding maar in de meeste situaties wordt de gouden handdruk door de kantonrechter dan wel door de partijen onderling vastgesteld. Nadat is vastgesteld hoeveel de ontslagvergoeding precies is, moet worden besloten wat er met dit geld gaat gebeuren. Op dit moment zijn er vier manieren waarop de ontslagvergoeding financieel kan worden verwerkt.


1.
Hele bedrag direct op een rekening laten storten

De ontslagene kan er voor kiezen om het gehele bedrag direct op een rekening te laten storten, lees hier meer.  Fiscaal gezien is deze optie echter niet aantrekkelijk en eigenlijk alleen interessant bij kleine ontslagvergoedingen of wanneer het geld per se direct nodig is. De ontslagvergoeding komt bovenop het inkomen in 2013. De belastingpercentages per schijf zijn:

Salaris in 2013 Belastingpercentage
0 tot 19.645,- 37 %
Van € 19.645 tot € 33.363 42 %
Van € 33.363 tot € 55.991 42 %
Boven € 55.991 52%


2.
Gouden Handdruk gebruiken voor een lijfrente

De tweede mogelijkheid is om de gouden handdruk te gebruiken voor een lijfrente. Dit wordt ook wel een ‘gouden handdruk lijfrente verzekering’ genoemd. De ontslagvergoeding wordt bij deze optie periodiek uitgekeerd. Dit is vooral interessant wanneer er op korte en toekomstige termijn inkomsten nodig zijn. Ook voor aanvulling op WW is deze optie zeer geschikt.

3. Oprichting Stamrecht BV

Een andere mogelijkheid is het opzetten van een Stamrecht BV. Het oprichten van een Stamrecht BV is fiscaal vooral aantrekkelijk bij een ontslagvergoeding van rond de €70.000. Maar ook andere factoren, zoals flexibiliteit met het geld van de ontslagene, emigratieplannen en/of de overweging eventueel een eigen bedrijf op te starten, spelen een rol bij het keuzeproces tot oprichting van een Stamrecht BV.

4. Stamrechtbanksparen voor Gouden Handdruk

De vierde mogelijkheid is om de schadeloosstelling onder te brengen op een bankspaarrekening. De ontslagene kan de gouden handdruk onder brengen op een geblokkeerde bankrekening en kiezen uit twee opties. De eerste optie is de direct uitkerende variant, waarbij maandelijks een bedrag wordt overgemaakt.  Daarnaast is er een uitgestelde variant waar het bedrag tijdelijk vast op de bankspaarrekening blijft staan waar het door rente groeit, waarna op een later tijdstip de maandelijkse uitkeringen beginnen. Welke van de twee opties de ontslagene kiest heeft veel te maken met of deze het geld acuut nodig heeft of niet.

Omdat elk ontslag op zichzelf staat doet de ontslagene er goed aan zich te laten adviseren door specialisten op dit gebied. Een goede begeleiding is belangrijk zodat bij een gouden handdruk het bedrag op optimale wijze wordt afgewend.

Voor advies voor uw specifieke situatie kunt u altijd terecht bij de ‘Gouden Handdruk specialist’:

Over de auteur

Geschreven door Marius Winter voor Fiscalio.nl. Bezoek zijn website: www.goudenhanddrukspecialist.nl
Of kies uit nieuws categorieën