Transfer pricing

Transfer pricing
Transfer princing is de methode waarmee de prijzen van goederen, diensten en rechten die gelieerde ondernemingen aan elkaar leveren worden vastgesteld. Een functionaris die zich bezighoudt met ‘Transfer pricing’ houdt zicht onder andere bezig met het vaststellen, toepassen en beheren van transferprijzen en de onderliggende systemen, methoden en technieken.

Waarom is het belangrijk?
Transfer pricing is een methode om als multinationale onderneming  je belastingpositie en commerciële doelstellingen te optimaliseren. Commercieel gezien is transfer pricing gericht op het creëren van een redelijke balans tussen inkomsten en uitgaven, zodat de prestaties in ieder onderdeel van de activiteit goed kunnen worden gemeten en beloond. Als een concern Transfer Pricing opneemt in zijn ondernemingsmodel, kunnen belangrijke materiële besparingen en commerciële verbeteringen worden gerealiseerd.

Om het een en ander te kunnen illustreren beschrijven we hieronder een voorbeeld.

“Transferprijzen tussen groepsonderdelen in verschillende landen bepalen de winstverdeling tussen deze landen. Als één van de fiscale autoriteiten het niet eens is met de transferprijzen en de resulterende belastbare winst in het desbetreffende land, kan deze fiscale autoriteit besluiten daarin correcties aan te brengen. Substantiële bedragen aan dubbele belastingen, en dus een sterk negatief effect op de bottom line netto winst kunnen het gevolg zijn.”

Meer lezen over Transfer Pricing
PWC

Gesponsorde koppelingen

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën