Fiscale heffingen

De feitelijk verschuldigde belasting of fiscale heffing is het resultaat van de volgende formule: heffintgsgrondslag x tarief. Hierbij is de heffingsgrondslag uiteraard afhankelijk van de belastingsoort.

In de formule is het object (van heffing), hetgeen waarover wordt geheven. Het object van heffing komt veelal tot uitdrukking in de grondslag van heffing.

Zo bestaat de grondslag bij de vennootschapsbelasting uit de fiscale winst en bij douanerechten veelal uit de waarde van een ingevoerd goed. Men legt als het ware een heffing op de fiscale winst of het ingevoerde goed (in deze twee voorbeelden).

We kennen vier soorten heffingen:

  • Constante heffingen: waarbij het tariefonveranderlijk is.
  • Proportionele heffing: is een onveranderlijk percentage.
  • Progressieve heffing: is een stijgend percentage van de grondslag, naarmate de grondslag stijgt.
  • Degressieve heffing: is een dalend percentage van de grondslag, naarmate de grondslag stijgt.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën