Financiële Planning

Onder Financiële Planning wordt verstaan het afstemmen van uw huidige financiële mogelijkheden op uw persoonlijke wensen en doelstellingen, nu en in de toekomst. Daarbij spelen de volgende zaken een grote rol: fiscale en juridische wetgeving, vermogensbeheer, financieringen, verzekeringen, sociale zekerheid en pensioenen. Kortom, een vakgebied dat alleen door een deskundige overzien kan worden. Uw persoonlijke en zakelijke financiële belangen zijn met elkaar verweven. Lang niet altijd is goed zichtbaar hóe die belangen door elkaar heenlopen. Alleen een goede financiële planning brengt die zichtbaarheid en brengt u zekerheid en rust.

Het financieel plan geeft u dus een volledig beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn.

Veelal is het uiteindelijke doel van financiële planning het realiseren van een passende vermogensontwikkeling.

Een gecertificeerd financieel planner
Het is aan te raden een gecertificeerd financieel planner te raadplegen. Deze planner is toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken; daartoe zijn regels en een norm (het keurmerk FFP) gesteld. Uitsluitend gecertificeerd financieel planners mogen gebruik maken van de titel FFP achter hun naam.

Deze stichting hanteert strenge kwaliteitseisen met betrekking tot de opleiding en regelt ook de permanente educatie. Hierdoor kan een FFP adviseur, gecertificeerd blijven.

Kijk op de website van de Federatie Financieel Planners (FFP).

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën