Estate planning

Estate planning
Estate planning kan men eigenlijk beter benoemen als ‘nalatenschapsplanning’. Feitelijk wordt er ‘geplant’ met uw nalatenschap. Niet iets waar je direct overna denkt, maar waar je wel aandacht aan moet besteden.

Met een goed ‘estate plan’ kun je namelijk problemen voor je nabestaanden voorkomen en uw nalatenschap naar eigen inzicht regelen. Estate planning omvat in feite alle maatregelen die u kunt nemen om uw vermogen tijdens uw leven en bij overlijden fiscaal gezien zo voordelig mogelijk over te dragen. Het zijn complexe vraagstukken omdat naast de juridische aspecten ook fiscale aspecten meespelen als inkomstenbelasting, schenkingsrecht en successierecht. Een fiscalist moet dus ook juridisch goed onderlegd zijn.

De vraag waar het allemaal mee begint is; voor wie is het vermogen (uiteindelijk) bestemd? Dit kunnen zijn; familie, kinderen, partner of, tegenwoordig ook heel populair, goede doelen. Maar ook testamenten en huwelijkse voorwaarden spelen een grote rol.

Estate planning; een continu proces
Wie denkt dat het Estate plan eenmalig is, zit mis. Wetgeving, rechtspraak maar ook je persoonlijke levenssituatie veranderen continu. Voor je het weet is bijvoorbeeld je testament verouderd.

Estate planning kent overigens de volgende onderverdeling:
• Trusts
• Testamenten
• Opvolging familiebedrijven
• Uitvoering van testamenten bij opengevallen nalatenschappen  Schenkingen
• Levensverzekeringen
• Relatievermogensrecht (samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en geregistreerd partnerschap)
• Vermogensafwikkeling bij echtscheiding

Meer informatie treft u hier aan.

Over de auteur

Of kies uit nieuws categorieën