50.000 aangiften verruimde vrijstelling eigen woningStaatssecretaris Wiebes heeft een reactie gegeven op vragen met betrekking tot de brief van 25 april 2014 over fiscale moties en toezeggingen. Hierin gaat hij onder andere in op de giftenaftrek, de tijdelijk verruimde vrijstelling van schenkbelasting en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen.

Gevolgen afschaffing giftenaftrek voor inkomstenbelasting

De budgettaire derving van de giftenaftrek in 2014 is geraamd op € 430 miljoen. Op basis hiervan zou bij het volledig afschaffen van de giftenaftrek het belastingtarief van de derde schijf in de inkomstenbelasting van 42% met bijna 1%-punt kunnen worden verlaagd.

Meer over schenken in de PE-Pitstop Schenken op 13 november

Gebruik tijdelijke verruimde vrijstelling van schenkbelasting

Tot nu toe heeft de Belastingdienst circa 50.000 aangiften ontvangen die betrekking hebben op de tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen in het kader van de eigen woning. Informatie over de omvang van de geschonken bedragen zal na verwerking in de loop van 2015 beschikbaar komen. Het specifieke doel van de schenking (bijvoorbeeld aflossing van schuld of aankoop woning) kan niet op grond van de aangiftegegevens verstrekt worden.

Ook aan de slag met deze tijdelijke verruimde vrijstelling in de schenkbelasting? Bespaar tijd met de Toolkit Familiebankieren.

Evaluatierapport bedrijfsopvolgingsregelingen

Naar verwachting zal de evaluatie in de zomer worden afgerond. Het evaluatierapport zal daarna naar de Kamer worden verzonden. Er ligt geen plan om de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) deze kabinetsperiode aan te passen. Vanuit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat de BOR jaarlijks circa 200 keer wordt verleend bij nalatenschappen, en circa 500 keer per jaar bij ondernemingsvermogen dat wordt geschonken.

Meer over de BOR leert u tijdens de Specialisatieopleidingen Estate Planningen Bedrijfsoverdracht

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën