Zware bewijslast inspecteur onzakelijke leningEen lening aan de eigen bv die bij het aangaan daarvan zakelijk is, kan door onzakelijk handelen van de geldverstrekker (veelal dga) een onzakelijke lening worden. Als de inspecteur een afwaarderingsverlies op die lening weigert, moet hij aannemelijk maken waarom de lening onzakelijk is geworden.

Een lening aan de eigen bv die bij het aangaan daarvan zakelijk is, kan door onzakelijk handelen van de geldverstrekker (veelal de directeur-grootaandeelhouder) toch een onzakelijke lening worden. Dat kan tot gevolg hebben dat een afwaarderingsverlies op die lening fiscaal niet meer aftrekbaar is. De inspecteur moet het onzakelijke handelen dan wel met feiten en omstandigheden aannemelijk zien te maken. Deze bewijslast is zwaar, zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Welke maatregel neemt zakelijk handelende derde?

De inspecteur moet namelijk cumulatief aannemelijk maken op welk moment een zakelijk handelende derde in soortgelijke omstandigheden als de geldverstrekker (met onder meer de kennis die geldverstrekker heeft van de eigen bv) welke maatregel zou hebben genomen om zijn rechten – voortvloeiende uit de desbetreffende vordering – veilig te stellen, en in hoeverre die derde daarin dan geslaagd zou zijn.

Als blijkt dat een onafhankelijke derde in de desbetreffende omstandigheden ook een verlies zou hebben geleden, is het afwaarderingsverlies in zoverre toch aftrekbaar, zo oordeelde de Hoge Raad.

Bron: PwC, van Hoge Raad, 1-3-2013, nr. 12/03088.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën