Zonder gemeentelijke brandweer; btw-compensatie uitgeblust?Invoering van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s heft de huidige keuze op waarin gemeente hun brandweertaken mogen overdragen aan de veiligheidsregio. Betekent dit ook een andere financiering en dus een wijziging in de mogelijkheid btw te compenseren? En hoe gaat het dan met de brandweerkazernes? 

De huidige Wet op de Veiligheidsregio’s biedt gemeenten de mogelijkheid alle of in beperkte mate brandweertaken over te dragen aan de veiligheidsregio. Ongeacht de keuze blijft de financiering van deze brandweertaken plaatsvinden via de gemeenten. Onlangs is een wetsvoorstel ingediend waarin geregeld wordt dat alle brandweertaken worden overgedragen aan de veiligheidsregio. De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet bekend. Overigens behoudt de gemeente (althans het college van B&W) wel de wettelijke taak van de organisatie van de brandweer en houdt de burgemeester het gezag bij brand en ongevallen waarbij de brandweer een taak heeft. 

De wijze van financiering van deze maatregel kan de nodige gevolgen hebben. Momenteel worden de Veiligheidsregio’s gefinancierd via de deelnemende gemeenten. Door toepassing van de doorschuifregeling kunnen de gemeenten de btw op hun aandeel in de kosten van de Veiligheidsregio compenseren en ook de btw op de kosten die in dit kader bij de gemeente zelf opkomen. Als de veiligheidsregio’s echter direct vanuit het Rijk worden gefinancierd, vervalt het recht op compensatie (veiligheidsregio’s hebben geen recht op compensatie). Directe financiering zal bovendien gevolgen hebben voor de reeds verkregen compensatie op de bouw van brandweerkazernes door gemeenten. Indien de gemeente namelijk het eigendom overdraagt, behoeft de compensatie op basis van een goedkeuring niet te worden herzien (terugbetaald). Voor terbeschikkingstelling ‘om niet’ is een vergelijkbare goedkeuring aangekondigd. Maar als de huisvestingslasten niet meer via de gemeente worden gefinancierd maar rechtstreeks aan de veiligheidsregio worden vergoed, zal de gemeente naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding voor het gebruik van haar investering vragen. Normaliter kwalificeert dit gebruik als btw-vrijgestelde verhuur en zal leiden tot terugbetaling van eerdere gecompenseerde btw, mits de ingebruikname van de brandweerkazerne is gelegen na 2002. 

Al met al lijkt het behouden van de huidige financieringsstructuur gewenst om het behoud van het recht op compensatie veilig te stellen. Bij een wijziging van de financieringsstructuur adviseren wij eerst de fiscale gevolgen te bezien voordat gemeentelijke brandweerkazernes tegen vergoeding aan de veiligheidsregio ter beschikking worden gesteld.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën