Woningcorporaties, een schone maar wel goede start met Horizontaal ToezichtIs goed ook goed genoeg?

Steeds vaker komen we in onze praktijk woningcorporaties tegen die met de belastingsdienst een handhavingconvenant Horizontaal Toezicht hebben afgesloten. Een prima zaak, want naast een goede relatie met de belastingdienst is ook de aandacht voor het fiscale proces binnen de organisatie belangrijk. Om tot Horizontaal Toezicht te komen wordt samen met de belastingdienst voorgaande fiscale jaren afgestemd en afgerekend zodat met een schone lei kan worden aangevangen met de toekomst. Een prima uitgangspunt, ware het niet dat in deze afstemming, vaak in de vorm van een steekproef, wordt geëxtrapoleerd naar andere jaren.

Focus
Voornamelijk wordt daarbij gefocust op de omzet, en in het bijzonder waarover (nog) geen btw wordt afgedragen en of er niet teveel btw in rekening is gebracht. In de regel wordt er niet meer gekeken naar facturen waar de woningcorporaties ten onrechte niets met de btw heeft gedaan. Onder de ambitie om snel tot een convenant te komen is er de berusting dat als de belastingdienst het predicaat ‘goed’ op het verleden plakt, het ook daadwerkelijk goed is. Helaas is in deze situatie ‘goed’ een te subjectief gegeven en loont het de moeite om bij het duiden van voorgaande fiscale jaren een objectieve nulmeting uit te voeren.

Doorrekenen
Daarbij is het zinvol om met name te kijken naar niet verrekende btw op organisatie- en overheadkosten. Gebleken is namelijk dat veel corporaties de toegenomen (btw-belaste) omzet als gevolg van de verkoop en levering van nieuwbouwwoningen nimmer hebben doorgerekend in de zogenoemde pro-rata. Dat is het percentage belaste omzet / totale omzet op basis waarvan een deel van de btw op overheadkosten op aangifte verrekend kan worden. Wat vrijwel zeker daarbij niet is meegenomen is de omzet die ingevolge van mededeling 26 niet in de heffing van de btw is betrokken. In gevolge van een recent standpunt van de belastingdienst mag die omzet alsnog in de pro rata worden meegenomen. Een dergelijke doorrekening over de afgelopen 5 jaar levert de corporatie per definitie een flink bedrag op. Een totale doorrekening van zowel de btw- als de niet-btw rekeningen geeft u een schone en ook goede start van uw Horizontaal Toezicht convenant. Goed blijkt namelijk niet altijd beter te zijn!

Colofon
Ed Schwering is senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie  eschwering@efkbelastingadviseurs.nl , 072-535 05 25.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën