Winst riskante transactie vervuilde grond is onbelastAls een particulier een voordeel behaalt bij de verkoop van een onroerende zaak, is dit in beginsel een belast resultaat uit overige werkzaamheden als de particulier dit voordeel (dankzij bijzondere kennis) kon verwachten. Heeft hij bij de aankoop van de zaak nogal een gok genomen, dan zal eerder sprake zijn van normaal vermogensbeheer.

Een voorbeeld van een riskante aankoop was de koop van een perceel boomkwekerijland met loods, kassen en water door een vrouw in 2005. De aankoopsom bedroeg € 175.000. De vrouw had een taxatierapport waarin de waarde van het perceel was geschat op € 250.000 in onvervuilde staat. Toch was het nog maar de vraag of de vrouw het perceel met winst zou kunnen verkopen, want de grond was wel vervuild. Bovendien leek de gemeente de bestemming van de grond eerst als nieuwbouwlocatie aan te wijzen om in 2011 de locatie aan te duiden als boomteeltconcentratiegebied.

Toch pakte de aankoop voor de vrouw gunstig uit doordat zij het perceel wist te verhuren en later te verkopen. Deze verkoop leverde haar uiteindelijk een voordeel op van ruim € 460.000. De fiscus merkte dit voordeel aan als belast resultaat uit overige werkzaamheden. De rechtbank constateerde echter dat de vrouw niet over bijzondere kennis beschikte en een flink risico had gelopen. Op het moment van de aankoop van het perceel was het verkoopvoordeel dus niet redelijkerwijs te voorzien. Zie voor het belang van deze eis ook: ‘Minicamping was geen bron van inkomen’ . De transactie van de vrouw viel dus binnen het normaal vermogensbeheer, waarvan de resultaten forfaitair belast zijn in box 3.

Wet: artikel 3.91, eerste lid, onderdeel c IB 2001

Bron: Taxence, van  Rechtbank Den Haag, 23 oktober 2012 (gepubliceerd op 19 november 2012), LJN: B3468. Rolnummers: AWB 12/1342, AWB 12/1343 en AWB 12/1344

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën