Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2010Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2010
29 december 2009

Het jaarlijkse eindejaarspersbericht van het Ministerie van Financiën is uitgebracht. Hierin geeft het ministerie een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2010.

Het Eindejaarspersbericht 2010 is ingedeeld in 9 hoofdstukken:

 • schenk- en erfbelasting
 • inkomstenbelasting
 • loonbelasting
 • afdrachtverminderingen
 • belasting op milieurgrondslag
 • autobelastingen
 • vennootschapsbelasting
 • btw en accijnzen
 • overige
  De inflatiecorrectie voor 2010 leidt tot een bijstelling van de bedragen die daarvoor in aanmerking komen met 1,9%.

Het persbericht is met name gebaseerd op de 6 wetten die de Eerste Kamer op 15 en 22 december jl. heeft aangenomen:

 • de nieuwe Successiewet
 • het Belastingplan 2010
 • het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010
 • de Fiscale vereenvoudigingswet 2010
 • de Fiscale Onderhoudswet 2010
 • de Wet afschaffing vliegbelasting
  Ook de laatste nieuwsbrief van 2009 van staatssecretaris De Jager bevat informatie over de wijzigingen.Lees meer.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën