Wijziging in de deelnemingsrenteregelingDe voorgestelde beperking van de deelnemingsrenteaftrek is verscherpt. Door een aangenomen nota van wijziging is het bedrag waarbij de aftrekbeperking in werking treedt namelijk verlaagd van € 1 miljoen naar € 750.000.

Het voorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 bevat onder andere een voorstel om de aftrek van bovenmatige deelnemingsrenten te beperken (zie ook ‘Staatssecretaris wil Bosal gat dichten’). In eerste instantie zou de aftrekbeperking pas effectief zijn als het bovenmatige deel van de deelnemingsrente meer bedroeg dan € 1 miljoen. Deze grens is echter verlaagd naar € 750.000. Daar staat tegenover dat de renteaftrekbeperking niet zal gelden voor actieve financieringsactiviteiten binnen het concern. Er is sprake van actieve financieringsactiviteiten als een concernvennootschap anders dan op incidentele basis financiële transacties arrangeert en uitvoert met eigen bankrekeningen ten behoeve van de vennootschap zelf of van verbonden lichamen. Bovendien moeten de inrichting en het personeelsbestand van de concernvennootschap in overeenstemming zijn met haar financieringsfunctie.

Lagere deelnemingsschuld
Voor zover een holding vóór of op 1 januari 2006 een deelneming in een lichaam heeft verworven of uitgebreid, mag de holding bij de berekening van het bedrag aan deelnemingsschulden 90% van de verkrijgingsprijs van de deelneming buiten beschouwing laten. Hierdoor zullen oude overnames en uitbreidingen niet zo snel leiden tot het ontstaan van deelnemingsschulden, waarvan de rente beperkt aftrekbaar kan zijn.

Wet: artikel 13l Vpb 1969 (volgens wetsvoorstel 33287)

Bron: Taxence.nl, van ministerie van Financiën, 21 juni 2012, AFP2012/423

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën