Wijziging fiscaal regime beroepsopleidingen en de gevolgen voor re-integratietrajectenSituatie
Al enkele jaren geleden is aangekondigd dat het fiscaal regime voor beroepsopleidingen gaat wijzigen. Bij besluit van 22 juni 2010 is aangekondigd dat de wijziging op 1 juli 2010 ingaat. Dit is natuurlijk kort dag en dus zijn voor sommige situaties overgangsmaatregelen getroffen. De wijziging houdt samengevat in dat de btw-vrijstelling voor de niet-wettelijke erkende beroepsopleidingen komt te vervallen. Dergelijke opleidingen zijn met ingang van 1 juli 2010 btw-belast, tenzij de instelling zich laat inschrijven in het Register Kort BeroepsOnderwijs (RKBO). Dit betekent dat veel ondernemers die tot voor kort gebruik maakten van een vrijstelling, verplicht btw in rekening gaan brengen omdat zij niet zijn, c.q. worden ingeschreven in het RKBO.

Gevolgen
Op het eerste oog lijkt de wijziging gevolgen te hebben voor de opleidingen die de gemeente voor haar ambtenaren/werknemers inkoopt. De te betalen btw wordt voor forfaitaire percentages afgerekend, hetgeen betekent dat de wijziging een fractionele stijging van de btw-kosten met zich meebrengt.

Waar de wijziging wel grote gevolgen kan hebben, is bij opleidings- en werkbegeleidings¬trajecten in het kader van de re-integratie van werklozen en inburgeringcursussen. Dit komt doordat het keuzerecht (btw-belast of btw-vrijgesteld) juist op de opleidingen ziet, die binnen deze kaders worden verstrekt. U kunt hierbij denken aan automatiserings-, taal- en sollicitatiecursussen. De (beroeps)-opleiding die binnen deze kaders plaatsvindt, wordt binnen de werking van het BTW-compensatiefonds gezien als een verstrekking aan individuele derden, waardoor de btw niet compensabel is en dus kostprijsverhogend werkt.

Hoe kunt u dit op u afkomende btw-nadeel voorkomen?
In eerste instantie kunnen de opleidingsinstellingen die met u een contract hebben gesloten voor 1 juli 2010 tot uiterlijk 1 januari 2011 de btw-vrijstelling blijven gebruiken op basis van een overgangsmaatregel. Het is dus zinvol te monitoren dat de bedrijven gedurende dit gehele jaar hun oorspronkelijke btw-vrijstelling blijven hanteren.

In tweede instantie kunnen de bedrijven, mits wordt voldaan aan een aantal kwaliteits¬vereisten, zich laten inschrijven in het RKBO waardoor de btw-vrijstelling blijft gehandhaafd. Het is dus mogelijk dat opleidingsbedrijven, die tot op heden de opleidingen btw-belast aanbieden, door inschrijving in het RKBO de btw-vrijstelling toepassen.

Voor nieuwe contracten is het van belang dat de aanbieders gaan aangeven of de opleidingen wettelijk erkende beroepsopleidingen zijn, dan wel worden verstrekt door instellingen die zijn ingeschreven in het RKBO (beiden btw-vrijstelling) of niet. In de laatste situatie is de opleiding btw-belast en vormt de btw een kostenpost.

Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat de gemeente in het kader van aanbesteding van re-integratietrajecten bij de afweging met welke aanbieder een overeenkomst wordt gesloten niet de prijsstelling exclusief btw, maar inclusief btw bepalend zal moeten zijn. U kunt zelfs overwegen in de aanbestedingsvoorwaarden op te nemen dat de te verstrekken opleidingen wettelijk erkend dienen te zijn als beroepsopleiding, dan wel dat de aanbieder staat ingeschreven in het RKBO.

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: hzuidersma@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën