Wie ruling toepast, moet zowel lusten als lasten nemenWanneer een belastingplichtige gebruik maakt van een ruling met de Belastingdienst, mag hij niet alleen de voordelen van de ruling in aanmerking nemen. Hij zal ook de negatieve gevolgen moeten accepteren.

Een bv die behoorde tot een concern was met de Belastingdienst overeengekomen dat zij haar aangifte vennootschapsbelasting 2005 zou invullen aan de hand van de Royalty Ruling. Onder deze ruling mocht de bv de buitenlandse bronheffing verrekenen met de vennootschapsbelasting voor zover deze bronheffingen naar evenredigheid drukten op de zogeheten belaste (royalty) spread. Onder deze methode vindt dus een pro-rata berekening plaats. De bv liet in haar aangifte echter de pro-rata berekening buiten beschouwing om zo meer te kunnen verrekenen. Zowel de Belastingdienst als Hof Den Haag wees de bv erop dat zij niet alleen de meest gunstige onderdelen uit de ruling mocht toepassen. Belastingplichtigen kunnen een ruling alleen integraal accepteren. Wie gunstige voorwaarden wil hebben, moet daarom ook de minder gunstige voorwaarden accepteren.

Meer informatie: Hof Den Haag, 24 september 2013 (gepubliceerd 6 maart 2014), ECLI:NL:GHDHA:2013:4608
Bron: Taxence.nl

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën