Werknemers betalen aan hun eigen zakelijke kilometersWerknemers betalen zelf gemiddeld 34 cent mee aan elke zakelijke kilometer die zij voor hun werkgever in de eigen auto rijden! Vereniging Auto van de Zaak heeft in kaart gebracht wat een (zakelijke) kilometer werkelijk kost. Dat is gemiddeld zo’n 53 cent.

Werknemers die hun zakelijke kilometers in hun privéauto rijden, zullen alle berichtgeving over bijtelling van de laatste weken met enig schouderophalen hebben gelezen en aangehoord. Velen van hen moeten zich namelijk tevreden stellen met een beroep op 19 cent per gereden kilometer, omdat zij van hun werkgevers niet meer dan deze door de Belastingdienst vastgestelde onbelaste kilometervergoeding mogen declareren. Ook daar zit een kernprobleem in de huidige fiscale wetgeving.

Vereniging Auto van de Zaak heeft in kaart gebracht wat een (zakelijke) kilometer gemiddeld werkelijk kost. Dat is zo’n 53 cent. (Klik hier) Werknemers betalen zelf dus 34 cent mee aan elke zakelijke kilometer die zij voor hun werkgever rijden! Inmiddels staat de onbelaste kilometervergoeding al heel lang vast op 19 cent per kilometer, terwijl één blik op de brandstofprijzen duidelijk maakt, dat daar ternauwernood voor getankt kan worden.

Natuurlijk mogen werkgevers meer vergoeden dan de onbelaste 19 cent. In de praktijk is die 19 cent echter de richtlijn waar de werkgever aan vasthoudt. En  bovendien mag de ondernemer in deze kwestie niet worden vergeten. Voor de ondernemer is die 19 cent het bedrag dat hij als kostenpost mag opvoeren voor het zakelijk gebruik van zijn privéauto. In 2003 was het onbelaste bedrag overigens nog 28 eurocent.

Voor VAvdZ houdt zakelijk rijden veel meer in dan het onderwerp bijtelling. Wij binden ook de strijd aan voor de berijders die zakelijke kilometers in de privéauto rijden. Wij adviseren berijders om dit onderwerp aan te kaarten bij de werkgever. Verder doen wij een beroep op Staatsecretaris Wiebes om het onderwerp onbelaste kilometervergoeding mee te nemen in de herziening van de belastingwetgeving. Voor een goede stimulering van bijvoorbeeld mobiliteitsbudgetten is een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding onontbeerlijk.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën