Werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogdWat verandert er?
De werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd. Daarvoor wordt de premieopslag kinderopvang verhoogd van 0,34% naar 0,50%. U betaalt de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang via een opslag op de sectorfondspremie.

Voor wie?
Ondernemingen met personeel in dienst

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2012 in werking.

Waarom?
Uitgangspunt is dat ouders, werkgevers en de overheid ieder 1/3 deel van de kosten van de kinderopvang betalen. Werkgevers betalen nu nog ongeveer 21% van de kosten. De maatregel is onderdeel van de begroting 2012 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bron: Antwoordenvoorbedrijven.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën