Werkgevers blij: Eenduidige loonaangifte van de baanEr komt definitief geen eenduidige loonaangifte. Dat schrijven minister Kamp (SZW) en staatssecretaris Weekers (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Er is geen noodzaak voor zo’n systeem, blijkt uit nieuw onderzoek van UWV en Belastingdienst. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij. Lastenverzwaringen blijven hierdoor voor werkgevers bespaard.
Door het besluit is voorkomen dat werkgevers hun (loon)administraties ingrijpend hadden moeten wijzigen. Ook hadden werkgevers meer administratieve lasten gekregen. Nu verandert de huidige situatie niet, tot tevredenheid van VNO-NCW en MKB-Nederland, die zich altijd hebben gekeerd tegen de eenduidige loonaangifte, als dat nadelige effecten zou hebben voor werkgevers. Dat bleek vaak het geval.

Het onderzoek van UWV en Belastingdienst (waaraan VNO-NCW en MKB-Nederland meewerkten) naar gebruik, bruikbaarheid en herkenbaarheid van de polisgegevens heeft echter tot nieuwe inzichten geleid, aldus Kamp en Weekers. Zo blijkt de kwaliteit van de door de werkgevers aangeleverde loonaangiften, die verwerkt worden in de polisadministratie, sterk te zijn toegenomen. Dat is het resultaat van in 2007 genomen maatregelen, waarna het aantal correctieberichten verminderde.
Volgens het onderzoek kan het UWV zonder noemenswaardige problemen daglonen vaststellen op basis van de gegevens in de polisadministratie. Het UWV hoeft deze gegevens niet langer bij werkgevers op te vragen waarmee een verlichting van administratieve lasten is gerealiseerd. Bron:www.vno-ncw.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën