VZW of VOF ? Vergelijk geen appelen met citroenenHét kenmerk van een VZW is de afwezigheid van ‘winstoogmerk’. Een VZW wordt immers opgericht met een belangeloos doel waarbij geen winst voor de leden wordt nagestreefd.
Het stellen van nijverheids-of handelsdaden met de bedoeling winst te maken en vermogensvoordelen aan haar leden toe te kennen, kan onder geen enkel beding het hoofddoel van de VZW […]

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën