Vrijgestelde Beleggingsinstelling kan op termijn bronheffing wellicht terugkrijgenZonder af te doen aan de kwaliteit van het advies van de grote belastingadvieskantoren zijn deze – het zijn net mensen – niet onfeilbaar. Als voorbeeld een nieuwsbericht van de Brauw Blackstone Westbroek op de gerenommeerde website Mondaq.com. Volgens dit bericht zou het Ministerie van Financiën op 12 april aangekondigd hebben dat zij samen met de Belastingdienst Vrijgestelde Beleggingsinstellingen (VBI) vanaf nu zou bijstaan in het terugvorderen van in het buitenland betaalde bronheffing op dividenden. Na navraag bij het ministerie bleek er geen aankondiging geweest te zijn en is de waarheid (helaas) iets genuanceerder maar voor de toekomst kan er wel degelijk sprake zijn van goed nieuws.

De VBI-status wordt gebruikt door grote beleggers als pensioenfondsen maar ook door voormalige BV’s die veel liquide middelen hadden. Zij betalen geen vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Een belangrijk nadeel van deze constructie is echter dat zij door deze vrijgestelde status in de regel geen gebruik kunnen maken van de internationale belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting.. Als je in Nederland geen belasting betaalt is er immers niet gauw sprake van dubbele heffing en valt er dus niets terug te vragen.

Maar op februari 2011 heeft de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid het licht gezien. In deze notitie – die nog behandeld moet worden in de tweede kamer – wordt aangegeven dat bij nieuwe verdragen het uitgangspunt van Nederland is om ook de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) verdragsbescherming onder de door Nederland ondertekende belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing te laten genieten. Wel is daarbij de kanttekening gemaakt dat Nederland bereid is in de onderhandeling met de verdragspartner af te spreken dat bepaalde verdragsvoordelen niet van toepassing zijn.

Indien in het betreffende verdrag de terugvordering van buitenlandse bronheffing niet wordt uitgesloten zal de Belastingdienst VBI’s een woonplaatsverklaring afgeven. In die gevallen betekent dat deze instellingen onder de nieuwe verdragen de buitenlandse bronbelasting op dividenden kunnen terugvorderen waarmee de VBI aan aantrekkingkracht wint.

Het gaat dus heel nadrukkelijk niet om nu maar om een niet zeer nabije toekomst. De nieuwe regels moeten namelijk komen van in de toekomst af te sluiten belastingverdragen, aldus het ministerie. De bestaande belastingverdragen worden maar in een heel laag tempo vernieuwd waardoor het nog vele jaren kan duren voordat alle voor beleggers belangrijke landen aan de beurt geweest zijn. Bovendien kan het ook zo zijn dat er uiteindelijk helemaal geen voordeel te behalen valt. In het nieuwe beleid is immers opgenomen dat Nederland bereid is om bepaalde verdragsvoordelen uit te sluiten. Dat is geen sterk uitgangspunt bij onderhandelingen met verdragspartners die geen zin hebben om belastinggeld terug te geven aan instellingen die volledig vrijgesteld zijn in hun land van vestiging. En dan laten we de mogelijkheid dat de tweede kamer het voorstel niet overneemt nog buiten beschouwing.

Zeer interessant nieuws dus maar wel een potentiële dode mus. Laten we nog maar even wachten met juichen.”

Bron: www.second-start.nl/rendement/vrijgestelde-beleggingsinstelling

Reacties

1 reactie to “Vrijgestelde Beleggingsinstelling kan op termijn bronheffing wellicht terugkrijgen”
  1. Second Start says:

    Nog een gedachte: nu er geen enkele plannen bestaan om de Nederlandse dividendbelasting voor de VBI te schrappen, lijkt het onlogisch dat buitenlandse verdragspartners dit wel willen doen voor hun bronheffing. Maar volgens het ministerie hoeft deze incongruentie in de praktijk van de onderhandelingen geen belemmering te zijn voor het verkrijgen van een ja-woord. We zullen het wel zien.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën