Vormt een ontvangen geldelijke bijdrage altijd een vergoeding voor een btw-prestatie?Voor deze vraag zag het Gerechtshof Leeuwarden zich geplaatst in een zaak waarin een producent een bijdrage van het Rijk heeft ontvangen voor de ontwikkeling van een medicijn tegen Antrax (miltvuur). Wel of geen btw is de vraag. Hoe het is afgelopen en wat het belang is voor gemeente.
De zaak

Een producent van biotechnische producten komt met het Rijk overeen dat zij een bijdrage van € 1.065.000 ontvangt voor de ontwikkeling van een medicijn tegen Antrax (miltvuur). Vooral het Ministerie van Defensie is geïnteresseerd omdat miltvuur kan worden ingezet als biologisch wapen. De inspecteur legt een btw-naheffingsaanslag op aan de producent, omdat deze over de bijdrage geen btw had voldaan. Volgens de inspecteur is btw verschuldigd over de bijdrage omdat er een rechtstreeks verband is tussen de bijdrage en de uit de overeenkomst vloeiende voordelen voor het Rijk.

De Rechtbank Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk. Het Gerechtshof Leeuwarden oordeelt dat de door de producent verrichte werkzaamheden niet zijn aan te merken als een prestatie in de zin van de Wet OB jegens het Rijk. Het Hof overweegt hierbij dat het doel van de overeenkomst was gelegen in het verstrekken van een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van het medicijn. Indien het medicijn niet zou worden ontwikkeld behoeft de bijdrage niet te worden terugbetaald. Volgens het Hof maakt het daarbij niet uit dat bij een succesvolle ontwikkeling van het medicijn de ondernemer verplicht is bepaalde voordelen aan het Rijk te verstrekken zoals betaling van rente en de positie van ‘preferred buyer’ verlenen.

De gemeentelijke praktijk

Gemeenten hebben soms het voornemen maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen financieel te ondersteunen. Met name als de ondersteunde partij een btw-ondernemer is, zal de Belastingdienst onderzoeken of door deze ondernemer aan de gemeente een btw-prestatie wordt verricht. In de onderhavige casus is geen eenduidige titel waaronder de bijdrage werd gegeven. Omdat de bijdrage ook nog eens in privaatrechtelijke zin is overeengekomen, ligt de btw-prestatie op de loer. Het is daarom beter op voorhand dit te bedenken en bijvoorbeeld het subsidie-instrument daarvoor te gebruiken. Dan zou zelfs in de subsidievoorwaarden kunnen worden opgenomen dat bij succes de subsidie geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Daarom is het vanuit btw-technisch oogpunt belangrijk niet alleen vooraf na te denken over de hoogte van de financiële bijdrage maar ook over de titel waaronder de bijdrage wordt verstrekt.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën