Voortgangsrapportage Waarderingskamer uitvoering Wet WOZDe WOZ-beschikkingen 2011 hebben geleid tot circa 155.000 bezwaarschriften (2,6%) Het aantal bezwaarschriften is ten opzichte van vorig jaar verder gedaald. 95,4% van WOZ-beschikkingen is tijdig, dat wil zeggen in januari of februari 2011 verzonden. Een en ander blijkt uit de voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ die de Waarderingskamer aan de minister van Financiën heeft gezonden.

In totaal is voor ongeveer 1,2% van alle woningen en 3,8% van alle niet-woningen door een bezwaarprocedure de waarde verminderd. De totale waardevermindering als gevolg van (gedeeltelijk) toegekende bezwaar- en beroepschriften is minder dan 1% van de in eerste instantie vastgestelde waarde. Bij de afgehandelde bezwaarschriften is bij 42% van de woningen en 50% van de niet-woningen een gehele of gedeeltelijke vermindering toegepast. De Waarderingskamer gaat er vooralsnog vanuit dat tussen de waardepeildata 1 januari 2010 en 1 januari 2011 de WOZ-waarde van woningen gemiddeld 1 à 2% zal dalen. In oktober 2011 komt de Waarderingskamer met het landelijk gemiddelde.

Download

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën