Verzuimboete bij niet of te laat betalen aanslagbelastingenSinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Mogelijk ontvangt u hierover een brief.

De nieuwe regeling geldt voor iedereen. Belastingplichtigen die in 2010 hebben verzuimd bij de betaling van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, ontvangen mogelijk een waarschuwingsbrief.

De verzuimboete staat los van eventuele kosten die wij in rekening kunnen brengen als gevolg van maatregelen die wij moeten treffen om uw belastingschuld te innen.

De hoogte van de verzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen en kan oplopen tot € 4.920 per verzuim. Deze maatregel is ingegaan per 1 januari 2011.
Niet of te laat betalen
Als u een belastingaanslag niet of te laat betaalt, betekent dit dat u uiteindelijk altijd meer betaalt. Want u betaalt dan ook nog invorderingsrente en andere kosten.

Als u uw belasting niet op tijd betaalt, moeten wij maatregelen nemen om uw schuld te innen.

Kosten
De kosten van deze maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op uw eigendommen, zijn voor uw rekening.

Verzuimboete
Sinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. De hoogte van de boete is gebaseerd op het bedrag dat u had moeten betalen en kan oplopen tot € 4.920 per verzuim.

Faillisement
Als de invorderingsmaatregelen geen oplossing bieden, zijn wij gedwongen uw faillissement aan te vragen. Het faillissement betekent meestal het einde van uw onderneming. Bron: Belastingdienst.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën