Verzekerde regelingen vallen buiten discussie pensioenkortingenDNB maakte op 6 januari bekend te hebben besloten dat pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen voorgenomen pensioenkortingen voorlopig te maximeren op zeven procent. Ter vermijding van onnodige onrust onder klanten benadrukt het Verbond dat de discussie over pensioenkortingen zich beperkt tot pensioenen die worden uitgevoerd door pensioenfondsen.

Zo’n twintig procent van de pensioenen in de tweede pijler is ondergebracht in een verzekerde regeling. In die regelingen kunnen pensioenen niet worden gekort. Premie en uitkering liggen in principe contractueel vast.

De nadelige gevolgen van de bijzondere situatie op de financiele markten worden in die gevallen niet door de deelnemer, maar door de verzekeraar gedragen. Tegen die achtergrond is het logisch dat DNB kiest voor een gelijke behandeling van pensioenfondsen en verzekeraars.  Bron: Persbericht Verbond van Verzekeraars.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën