Verkoopkosten gevoegde dochter-BV niet aftrekbaarDe verkoopkosten van een deelneming zijn niet aftrekbaar; deze kosten vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Deze aftrekbeperking is ook van toepassing bij verkoop van de aandelen in een fiscaal gevoegde dochtervennootschap, ook al is dat – vanwege de fiscale eenheid – geen deelneming in de zin van de wet. Door de verkoop wordt de fiscale eenheid verbroken en ontstaat er tussen de moeder- en de dochtervennootschap – even – een deelnemingsverhouding. En dat belemmert de aftrek van de kosten op de verkoop, zo heeft Rechtbank Haarlem recent beslist.

BV X vormde een fiscale eenheid met dochtervennootschap BV Y. Op 4 juni 2009 verkocht BV X de aandelen BV Y aan een derde, en daardoor werd de fiscale eenheid verbroken. BV X bracht de kosten op de verkoop van de aandelen – advieskosten ten bedrage van € 60.000 – in aftrek op haar fiscale winst.
De inspecteur weigerde die aftrek; hij stelde dat de aftrekbeperking van de deelnemingsvrijstelling van toepassing was.
Rechtbank Breda was het daar mee eens. Het belang in een fiscaal gevoegde dochtervennootschap is geen deelneming in de zin van de wet. Tijdens het bestaan van de fiscale eenheid is de deelnemingsvrijstelling dan ook niet van toepassing. Maar dat verandert door de verkoop van de aandelen in de dochtervennootschap. Door die verkoop wordt de fiscale eenheid verbroken en de dochtervennootschap ontvoegd. De wet bepaalt dat de vervreemding van de aandelen geacht wordt plaats te vinden ná ontvoeging van de dochtervennootschap. Dat heeft tot gevolg dat er na de verbreking van de fiscale eenheid tussen de moeder- en dochtervennootschap een deelnemingsverhouding ontstaat. Die is kortstondig, maar die split second deelnemingsverhouding heeft tot gevolg dat kosten op de verkoop van de dochtervennootschap niet voor aftrek in aanmerking komen. BV X voerde nog ter verweer aan dat zij de verkoopkosten tijdens het bestaan van de fiscale eenheid had gemaakt én betaald. De rechtbank verwierp die stelling: de wet staat geen aftrek toe van de kosten van aan- en verkoop van een deelneming; op welk tijdstip die kosten worden gemaakt is voor die aftrekbeperking niet van belang.

Commentaar
Een correcte uitspraak. De fictie dat de vervreemding van de aandelen in een gevoegde dochtervennootschap plaatsvindt ná de verbreking van de fiscale eenheid is ‘een noodzakelijk kwaad’ om een boekwinst bij verkoop van die aandelen onder de deelnemingsvrijstelling te kunnen brengen. Die medaille heeft twee kanten: het nadeel van deze fictie is dat de verkoopkosten niet aftrekbaar zijn.

Bron: BelastingBelangen.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën