Verhuurde woningen in box 3: lagere waardering, lagere belastingheffingVerhuurt u een of meer woningen vanuit privé, dan wordt het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) berekend over de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de zogenoemde leegwaarderatio. Via de leegwaarderatio wordt rekening gehouden met het feit dat woningen in verhuurde staat minder waard zijn dan woningen in vrij opleverbare staat. De toe te passen leegwaarderatio (korting) is afhankelijk van de hoogte van de huur.

Verlaagde leegwaarderatio’s
Met ingang van 1 januari 2013 zijn deze leegwaarderatio’s aangepast aan de marktomstandigheden (verlaagd). Als gevolg hiervan betaalt u waarschijnlijk minder inkomstenbelasting.

Voorbeeld lagere waardering in box 3
Stel een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 wordt voor € 9.000 per jaar (€ 750 per maand) verhuurd. De hoogte van de huur als percentage van de WOZ-waarde is 4,5 (9.000/200.000). Voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen in 2012 wordt de woning gewaardeerd op 81% van € 200.000 = € 162.000. Voor het bepalen van het voordeel uit sparen en beleggen in 2013 wordt de woning gewaardeerd op € 146.000 (73%). Voor deze woning levert dat een belastingvoordeel op van € 192 (1,2% van € 16.000).

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde
Verder attenderen wij u erop kritisch naar de vastgestelde WOZ-waarde van de verhuurde woningen te kijken. Is deze wellicht te hoog? Indien u succesvol bezwaar maakt, levert dat uiteindelijk ook nog een lagere belastingheffing in box 3 op. Daarnaast behaalt u een voordeel voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting.

Niet-verhuurde woningen
Staat een woning leeg omdat er geen huurder is, ook dan bent u inkomstenbelasting (box 3) verschuldigd. En wel over de WOZ-waarde. De leegwaarderatio geldt niet. Het is dan dus zeker zaak om de WOZ-beschikking nauwkeurig te beoordelen.

Hebt u vragen, een BDO-adviseur staat voor u klaar.

Bron: BDO, Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten, Stb. 2012, 694

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën